Tìm kiếm theo từ khóa
6 SIGMA

6 SIGMA

6 Sigma là một phương pháp được các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới cũng như nhiều doanh nghiệp ở nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ hữu hiệu trong việc giảm sai lỗi, giảm chi phí, tăng sự hài lòng của khách hàng và bảo đảm giao hàng đúng hẹn, đồng thời là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 

Bản chất của việc ứng dụng 6 Sigma là nhằm cải tiến các quy trình sao cho những vấn đề khuyết tật không có cơ hội xảy ra bằng việc xác định các tác nhân chính gây ra thay cho việc tìm hiểu các giải pháp ngắn hạn hoặc tạm thời để giải quyết vấn đề. Đây là lý do để nhiều doanh nghiệp áp dụng trong kiểm soát chất lượng ở nhiều lĩnh vực.
 

Cuốn sách “6 Sigma - Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng” cung cấp tới cho độc giả, cán bộ các doanh nghiệp cái nhìn khái quát về 6 Sigma, và cách thức áp dụng trong doanh nghiệp thông qua 2 phần nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng 6 Sigma