Tìm kiếm theo từ khóa
KPI

KPI

Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs-key performance indicator) và quản lý hoạt động doanh nghiệp dựa trên KPIs là phương pháp quản trị hiện đại mang lại hiệu quả cao được nhiều tập đoàn đa quốc gia sử dụng.

Điểm mấu chốt trong phương pháp này xây dựng một bộ chỉ số giúp theo dỏi, giảm sát, đánh giá công việc một cách hiệu quả và khả thi.

Điều thường gặp trong các tổ chức là các KPIs được xây dựng dựa trên ý chí chủ quan của nhà quản lý. Hoặc sao chép các cách thức xây dựng từ các tổ chức khác. Điều này làm giảm hiệu quả quản lý của phương pháp này.

Bất kỳ tổ chức nào cũng có những đặc thù riêng, bối cảnh riêng. Do đó bộ KPIs phải do tự những người trong tổ chức ngồi lại xây dựng.