Tìm kiếm theo từ khóa
Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng đàm phán

Mâu thuẫn và tranh chấp lao động ngày càng trở nên là mõt vấn đề quan trọng trong một môi trường làm việc cạnh tranh. Thương lượng nhằm giảm những mâu thuẫn , để từ những tranh chấp nhỏ không xảy ra những tranh chấp lớn; thương lượng hiệu quả để những tranh chấp lớn không dẫn đến lãng công, đình công…là mục tiêu của khóa học. Bên cạnh đó HV còn có thể áp dụng kỹ năng này vào các buổi đối thoại lao động định kỳ hằng quí giữa BGĐ/Qlý và đại diện người lao động nhằm giải quyết hiệu quả những bất đồng về quyền và lợi ích giữa 2 bên, giảm lãng phí thời gian hội họp.

Bằng các phương pháp trực quan sinh động, lấy học viên làm trọng tâm, thông qua nội dung thực tế, cô đọng kết hợp với các bài tập đóng vai (có video phản hồi) giúp HV thay đổi thái độ và tăng cường kỹ năng khi áp dụng vào thực tế tại Doanh nghiệp.