Tìm kiếm theo từ khóa
Quản trị Logistic

Quản trị Logistic

Hiểu rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của hoạt động hậu cần (logistics) trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu;

Cập nhật, hệ thống kiến thức, công cụ và phương pháp để tổ chức hoạt động logistics tại doanh nghiệp mình hoặc lựa chọn mua ngoài dịch vụ logistics nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, an toàn hàng hóa, giảm thiểu thời gian – chí phí đồng thời kiểm soát rủi ro, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh hội nhập;

Giúp các cấp quản lý và nhân viên có liên quan nắm bắt được phương pháp và kỹ năng trong hoạt động logistics tại doanh nghiệp sản xuất lớn trên thế giới, từ đó vận dụng vào doanh nghiệp của mình, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp;