NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tư vấn năng suất chất lượng là nhu cầu không thể thiếu của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập như hiện nay. Nâng cao năng suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là mối quan tâm lớn của chính phủ Việt Nam. Tính đến hết năm 2012, cả nước ta có 332.672 doanh nghiệp hoạt động. Trong đó có 324.808 là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chiếm 97,6% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực từ thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp…(nguồn Tổng cục Thống kê). Số liệu thống kê đã cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế của Việt Nam.

Bối cảnh hiện tại của doanh nghiệp

Trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, để tồn tại và đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp cần phải cạnh tranh gay gắt với không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn với các Công ty tập đoàn xuyên quốc gia. Đối với các doanh nghiệp, cạnh tranh luôn là con dao hai lưỡi. Quá trình cạnh tranh sẽ đào thải các doanh nghiệp không đủ năng lực cạnh tranh để đứng vững trên thị trường. Mặt khác, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng trong hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của mình để tồn tại và phát triển. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đang phát triển nhanh nhiều công trình khoa học công nghệ tiên tiến ra đời tạo ra các sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu mọi nhu cầu của con người. Do vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì chỉ có một cách duy nhất là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và thị trường.

Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để vừa đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời vừa đảm bảo thu nhập để tái tạo sức lao động cũng như duy trì lợi nhuận để phát triển công ty. Để giải bài toán này, nhiều cuộc hội thảo khoa học với quy mô quốc gia đã được tổ chức. Các doanh nghiệp đã đưa ra các phương án như: Mở ra những thị trường mới; đầu tư vào máy móc thiết bị hiện đại; cố gắng giảm chi phí đầu vào để hạ giá thành sản phẩm.

Giải pháp tổng thể

Biện pháp để cải tiến cần tiến hành đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Tiếp theo, doanh nghiệp lại bắt đầu trở lại “bước 2” để lựa chọn các vấn đề khác cần cải tiến và tiến hành cải tiến. Thông qua việc giải quyết các nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, từ đó năng suất, chất lượng của doanh nghiệp ngày càng được cải tiến và nâng cao. Để giải quyết những hạn chế khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Trung tâm SMEDEC 2 cung cấp giải pháp “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.